top of page

Els projectes

Projecte socieducatiu i de lleure de dilluns a divendres. Els infants que participen a l'activitat estàn cursant de 1r a 6è de primària, Les activitats estan destinades a treballar en la trasversaltiat de l'infant: vida quotidiana d'hábits i rutines, ámbit acadèmic, el lleure i també es realitza un treball conjunt amb la familia. Els infants que participen del projecte venen al centre mínim dos dies: dilluns-diemcres o dimarts-dijous i máxim tres, essent el tercer divendres el qual el dediquem a sortides com ara anar a la piscina, parcs, museus, teatre, circ, ioga entre d'altres. Aquest curs 2020/21 hem engegat el grup del primer cicle de l'ESO, que ve 3 dies en setmana, dilluns, dimarts i dijous. 

Projecte per excel·lència del CEIJ Gavina, sent el propòsit incial i la raó de fundació, i en cap moment s'ha vist interromput. Aprofita el temps de lleure dels infants i adolescents per convertir-lo en un temps educatiu on passar-ho bé, gaudir i compartir. Té com a pilar fonametal aprendre valors i créixer com a persones autònomes i responsables a través del joc i les dinàmiques de reflexió en grup.  L’esplai esdevé així una bona eina de transformació social.

Projecte on participen persones adultes nouvingudes. El treball està basat en l’experimentació, es fa un aprenentatge servei. És una tasca on les participants treballen en un espai, en aquest cas l’hort per abordar una necessitat real, millorar la seva l’expressió escrita i oral per tal de facilitar la seva comunicació i comprensió del seu entorn i dia a dia.

Organitzem diferents activitats amb l’objectiu de garantir i satisfer el temps de lleure dels infants durant els mesos d’estiu. Així oferim diferents activitat: casal d'estiu, colònies, campaments i ruta.

bottom of page