top of page

Presentació

El Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Gavina és una entitat sense ànim de lucre que promou diversos projectes socioeducatius adreçats a infants, joves i adults del barri de Gavarra i de tota la ciutat de Cornellà de Llobregat, incidint d’una manera especial en els col·lectius en situació de risc.

 

. Gavina va néixer l’any 1976, quan l’Església de Santa Maria de Cornellà cedí un locals a la Comunitat Cristiana de Lindavista, on diverses famílies es trobaven per fer eucaristies, reunions de temes socials i polítics... La majoria d’ells eren immigrants de diferents parts de l’Estat Espanyol, i poc a poc, la línia de treball es va anar focalitzant en la solidaritat i la militància envers la gent menys afavorida.

 

Aviat, el grup de joves, amb la finalitat de potenciar l’educació en el lleure dels infants i joves del barri de Gavarra, treballant per la seva integració i també potenciant la interrelació entre les diferents cultures que convivien en el barri, formen el CEIJ Gavina.

 

Durant tots aquests anys d’existència el CEIJ Gavina ha anat adaptant-se a nous reptes per donar resposta a les noves necessitats dels infants i joves del barri. Així, va néixer l’activitat de dissabtes, on es donava una opció a l'oci habitual. Amb els anys han anat sorgint altres projectes: les activitats d’estiu (casal, campaments i ruta), el Centre Diari i el l'hort.

 

El CEIJ Gavina és una entitat que ha anat creixent gràcies a la voluntat i l’esforç de moltes persones i institucions, conservant el seu treball a favor dels infants i joves.

El nostre ideari

CREIEM EN...

 

L’AMISTAT

...

LA VERITAT

...

LA SOLIDARITAT

...

LA RESPONSABILITAT

...

LA PAU

...

LA NATURA

...

L’ESPERANÇA

...

LA IGUALTAT

...

LES NOSTRES ARRELS

...

EL FUTUR

 

bottom of page